Bijlage 4   Een waardevol vogelgebied

 

De weidevogelstand in Gelderland is volgens de Gelderse Milieufederatie ernstig bedreigd en dient drastisch te worden verbeterd. Hier ligt voor de Gemeente Arnhem een unieke kans om, in samenspraak met de Provincie Gelderland en de Gelderse Milieufederatie, met de pachter van het land tot afspraken te komen over het ploeg- en/of maaibeheer gericht op verbetering van de weidevogelstand in dit agrarische stads≠gebied in Park Elderveld.

Jaarlijks terugkerende weidevogels op de akkers van Park Elderveld zijn de kievit en de scholekster. Het jaarlijkse bestand aan nestelende kieviten varieert met de weersomstandigheden in het voorjaar. Het jaar 2012 was zeer succesvol. Op de foto (zie ook inzet) genomen op 21-06-2012 kunnen meer dan 40 kieviten geteld worden. Hierna volgde nog een succesvolle tweede leg als te zien op onderstaande foto genomen op 23-07-2012.

 

 

Vogelaars kunnen, kijkende vanaf de bankjes met uitzicht op de akker, kieviten met hun kuikens spotten.

 
 

Ook de Scholekster behoort tot de vaste gasten en, voor wie daar oog voor heeft, kunnen hun kuikens als bewegende aardkluiten met het blote oog gespot worden.

 
 

Met regelmaat laat de IJsvogel zich langs de watergangen in Park Elderveld  zien.

 
 

Aalscholvers komen dagelijks op vis jagen in de watergangen gelegen om de akker, hun veren drogend hoog in een boom op het reigereiland of, wat op 28-06-2009 was te zien vanaf het houten bruggetje nabij Katwoudehof en Aalsmeerhof, op een drijvend kunstontwerp van Hanny Couwenhoven, dat kort daarvoor was geŽxposeerd in de Keukenhof.