Bijlage 2   Het visuele effect van zonnepanelen in Park Elderveld

 

Het als agrarisch bestempelde akkerland met monumentale boerderij De Stoeterij is beeldbepalend en een lust voor het oog voor de vele wandelaars, fiets- en visrecreanten.

 

Nog in het recente verleden heeft de gemeente in positieve zin bijgedragen aan versterking van de visuele ervaring van dit van oorsprong Betuwse landschap. De prachtige, oude maar helaas verwaarloosde en daardoor deels omgevallen hoogstam-fruitbomen, parallel aan de Batavierenweg staande, zijn in 2013 vervangen door jonge hoogstammers: kers, peer en appel. Deze fruitbomenrij vormt, samen met de boerderij en het overige groen, een fraaie omlijsting van het open veld. De bomen worden onderhouden en gesnoeid door vrijwilligers uit Elderveld.

 

Voor de beeldvorming van wat een dagjesvisser vanaf zijn stek, een wandelaar tijdens zijn of haar ‘rondje boerderij’ of een rustende fietsrecreant ziet, volgen een zestal foto’s die illustratief zijn voor het huidige vrije uitzicht op en over de boerderij De Stoeterij en de met gras ingezaaide akker.

In onderstaande Google-Earth afbeelding zijn de locaties en richtingen aangegeven van waaruit de foto's zijn gemaakt.

 

Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om in te zien wat de visuele effecten zullen zijn van een veld belegd met zonnepanelen en een groenstrook (tussen posities 1 en 2) ontdaan van zijn schaduw gevende, hoge bomen: er rest slechts een visueel verloederd Park Elderveld.