Bijlage 3   Een uniek voorbeeld van stadslandbouw

 

De actief uitgevoerde akkerbouw op de akker achter boerderij De Stoeterij, is een uniek voorbeeld van stadslandbouw met winter- of zomertarwe, bladrammenas of gras voor het hooi. De effecten van seizoenswisselingen worden op deze stadsakker prachtig gevisualiseerd.

 

Onderstaande foto’s geven een beeld van de werkzaamheden rond de huidige grasbouw en de effecten hiervan op de natuur.

Het gras wordt, na het maaien, regelmatig geschud en, als het tot hooi gedroogd is, geraapt. Ooievaars maken graag gebruik van dit moment en blijken niet bang te zijn voor de tractor.

 

 

Het geraapte hooi wordt in balen geperst en afgevoerd.

 

 

 

Na afvoer van de geperste hooibalen krijgen verschillende soorten vogels vrij spel op het veld. In de week van 10-06-2015 verzamelden zich dagelijks tegen de avond zwermen van honderden spreeuwen boven en op het land om dan, in groepjes zoevend langs vliegend, naar hun slaapbomen aan de rand van het veld te gaan.

 

 

Als de winter nadert, worden de watergangen in Park Elderveld geschoond van waterplanten. Dit kan tot boeiende ontmoetingen leiden, zoals blijkt uit onderstaande foto waarbij een jagende buizerd, zittend op een hoop waterplanten uit de dwars door de akker lopende afwateringssloot, en een jagende reiger elkaar vragend aankijken.

 

De akker in Park Elderveld met de boerderij De Stoeterij kan ‘s winters verassend mooi aangekleed zijn en een prachtige aanblik bieden zoals onderstaande foto illustreert.