De gemeente heeft het plan om 7.500 zonnepanelen te plaatsen in ons Park Elderveld bij boerderij De Stoeterij aan de Elderhofseweg. Wij zijn vˇˇr panelen, maar op een andere dan deze voor Eldervelders kostbare plek. Zonnepanelen plaats je op het dak en niet in je tuin toch?

Bent u tegen plaatsing van zonnepanelen in Park Elderveld, steun dan deze Pleitnota aan burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Arnhem en voeg je naam toe aan de lijst met mensen die dit initiatief ondersteunen, via


Ja, ik steun de Pleitnota

Inhoudsopgave:

Basis Nota (bekijk)

1.  Een zonneveld in Park Elderveld ?

2.  De oorsprong van Park Elderveld

3.  Milieu- en maatschappelijk belang en natuurwaarde van Park Elderveld

4.  De gevolgen van plaatsing zonnepanelen in Park Elderveld

5.  Inconsistent beleid

6.  Waar dan wel zonnepanelen ?

7.  Park Elderveld

8.  Samenvatting (bekijk)

Toelichtende bijlagen:

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Bijlage 11

Bijlage 12-1

Bijlage 12-2

Bijlage 13

Hitte attentiekaart Gemeente Arnhem

Het visuele effect van plaatsing van zonnepanelen in Park Elderveld

Een uniek voorbeeld van stadslandbouw

Een waardevol vogelgebied

Deel uit Bestemmingsplan Elderveld 2011

Presentatie bijeenkomst d.d. 31-08-2015 wijkbewoners met raadsleden

Afwegingscriteria bij locatiekeuzes zonnepanelen in de gemeente Arnhem

Nieuwe kanttekeningen en vragen industriŰle zonneveldinstallatie Elderveld

Waargenomen vogels op de akker van De Stoeterij in Park Elderveld

'Verzonnepaneling' van het landschap. Nachtmerrie voor de bodem

Zon- en windenergiepark Koningspleij Noord. Het betere alternatief voor Park Elderveld

FILM-1: baltsende ijsvogels in Park Elderveld; door raam gefilmd 02-11-2016; 10.00 uur

FILM-2: baltsende ijsvogels in Park Elderveld; buiten gefilmd 02-11-2016; 10.30 uur

Alternatieve locaties zonnepanelenvelden

 Nota opgesteld:

-   door en voor bewoners van Elderveld,

-   voor Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van de Gemeente Arnhem,

-   ten behoeve van de besluitvorming door de Gemeenteraad over de plaatsing van zonnepanelen op de grote akker van boerderij De Stoeterij, Elderhofseweg 28