8.  Samenvatting

 
 

 

De primaire zorgtaak van de Gemeente Arnhem is, ongeacht de toekomstige pachter en/of koper van boerderij De Stoeterij en akker of delen hiervan:

 

 

-   het veilig stellen van de directe leefomgeving en het leefmilieu van de bewoners van de drukke woonwijk Elderveld,

 

 

door

 

-   het behoud van het Park Elderveld als verkoelende plek in een opwarmende stad,

 

-   het behoud van de rijke natuur in Park Elderveld met zijn beschermde weidevogels, vleermuizen, amfibieŽn en andere diersoorten,

 

-   het behoud van het visueel zeer aantrekkelijke, van oorsprong Betuwse landschap met zijn prachtige boerderij, akkerland en bloeiende fruitbomen en dat alles omzoomd met bospartijen, visrijke waterpartijen en speelvelden.

 

 

 

De daarvoor door de Gemeente te treffen maatregelen zijn betrekkelijk eenvoudig te realiseren door:

 

-   behoud van agrarisch(e) status en karakter van boerderij De Stoeterij en haar akkers,

 

-   het verpachten van de grote akker aan een graan-, gras- of veeboer,

 

-   het behoud van het vrije uitzicht op boerderij De Stoeterij en akkers,

 

-   het veilig stellen en beschermen van de habitat van zeldzame (1) vleermuizen, die hun rustplaats hebben in delen van de boerderij, (2) weidevogels zoals kievit en scholekster op de akkers, (3) amfibieŽn zoals kikkers, padden en salamanders op de akkers en in de watergangen en (4) diverse andere al of niet beschermde diersoorten,

 

-   het erkennen en beschermen van boerderij De Stoeterij en haar akkers te samen met het omliggende groen en waterpartijen als Stadspark Elderveld, naar analogie van Park Sonsbeek.

 

 

Voor een pilot-project 'zonneveld' kan probleemloos worden uitgeweken naar ťťn van de, door de Gemeente zelf daartoe gesuggereerde buitengebieden zoals de bult op bedrijventerrein IJsseloord 2. Dit en andere buitengebieden zijn bij uitstek geschikt voor het beoogde doel: plaatsing van zonnepanelen zonder belasting van een woonomgeving.